qc trai
qc phải

Gờ giảm tốc cao su

Chúng tôi sản xuất các loại gờ giảm tốc kích thước khác nhau, gờ giảm tốc ô tô, gờ giảm tốc cho xe tải, gờ giảm tốc xe máy

Gờ giảm tốc cao su kt 500 x 350 x 50mm

Gờ giảm tốc cao su KT 500 x 300 x 40mm

Gờ giảm tốc cao su KT 500 x 100 x 10mm